+34 932 989 990
info@fab.cat
Federació d'Autoescoles de Catalunya
Per una Mobilitat Segura i Sostenible
Serveis

Serveis

La FAC i les seves diferents associacions ofereixen una àmplia gamma de serveis als seus associats:
 • Assessoria fiscal i mercantil, gestió en general
 • Informació permanent als associats dels canvis a la normativa fiscal
 • Estudis del tractament i repercussions fiscals de determinades operacions
 • Confecció i presentació dels impostos i dipòsit de comptes
 • Control permanent de compliment de totes les obligacions fiscals
 • Representació en cas d’inspecció fiscal
 • Assessorament comptable en general
 • Tramitacions i mecanitzacions comptables de societats i estimacions
 • Registre mercantil (llibres de comptes anuals, memòries, impost de societats, etc.)
 • Assistència i representació davant inspeccions
 • Declaracions de renda i patrimoni
 • Assessorament en tot tipus de gestions: Davant la Prefectura Provincial i el Servei Català de Trànsit, Indústria, Hisenda, Transport, etc. amb el consegüent estalvi de temps i la seguretat d’un bon equip de professionals
 • Recursos per a sancions: La FAC ha proporcionat l’orientació jurídica i els recursos adequats a les sancions que poden afectar l’empresa o qualsevol dels seus treballadors
 • Informació: Informació sobre terminis d’al·legacions, legislació de trànsit, retirades de permisos de conducció, embargament de comptes, normatives, homologacions, etc.
 • Recollida de carpetes i de resultats teòrics de Barcelona
 • Assessorament, confecció i tràmit de documents laborals: Nòmines, assegurances socials, contractes laborals i pròrrogues, cartes de pagament i resum de l’IRPF, afiliació d’empreses i treballadors per compte aliè i autònoms.
 • Tràmits d’incapacitat laboral de qualsevol règim i contingència.
 
 • Assistència i representació davant organismes oficials: Jutjats de lo Social, Inspecció de Treball, Departament de Treball, Secció de Conciliacions Individuals
 • Sol·licitud de subvencions i bonificacions laborals
 • Pensions i prestacions
 • Conveni col·lectiu en exclusiva d’assegurances de flotes, autos, casa, accidents, locals de l’autoescola i salut, perfectament adaptades a la nostra activitat professional i a preus molt competitius, amb la solvència de Zurich Financial Services.
 • Gestió integral empresarial.
Comparteix aquest contingut a la teva xarxa social preferida

Sobre la FAC

La Federació d'Autoescoles de Catalunya agrupa més del 90% de centres de formació viària de Catalunya, oferint múltiples serveis i avantatges als seus associats.

Contacte

+34 932 989 990

info@fab.cat

c/ Minería 62-64 Bajos
     08038 Barcelona