+34 932 989 990
info@fab.cat
Federació d'Autoescoles de Catalunya
Per una Mobilitat Segura i Sostenible
Presentació de la FAC

Presentació de la FAC

La FEDERACIÓ D’AUTOESCOLES DE CATALUNYA (FAC) és l’entitat associativa amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar que representa a les autoescoles de tota Catalunya que es troben Federades. Va se constituïda el 13 d’octubre de 1983 i actualment compta amb 947 autoescoles federades.

Es troba degudament inscrita en el Registre del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

La Federació la presideix el Sr. Raül Viladrich i Castellanas i la resta de membres que composen la Junta Directiva són el Sr. Joan Sala i Vilanova, President de la Associació de Girona, el Sr. Carles Olivé i Solé, President de l’Associació de Tarragona, la Sra. Teresita N.J. Coll Cambras, Presidenta de la Federació d’Autoescoles de Barcelona.

L’àmbit territorial de la FAC és el de Catalunya

El domicili social es troba al carrer Mineria núm. 62-64, local 1-B de Barcelona, seu en la que a banda de la recepció i secretaria hi ha aules. Aquestes aules es posen a disposició per la prestació del servei.

La Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC) té com a objectius la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals de les Autoescoles de Catalunya i a la vegada i específicament efectua estudis, edita publicacions, celebra conferències, certàmens, cursos de perfeccionament, etc., tal i com disposa l’article 7 dels seus Estatuts.

Són moltes i molt variades les activitats i els serveis que presta:

SERVEIS

 • Assessoria fiscal i mercantil, gestió en general
 • Informació permanent als associats dels canvis a la normativa fiscal
 • Estudis del tractament i repercussions fiscals de determinades operacions
 • Confecció i presentació dels impostos i dipòsit de comptes
 • Control permanent de compliment de totes les obligacions fiscals
 • Representació en cas d’inspecció fiscal
 • Assessorament comptable en general
 • Tramitacions i mecanitzacions comptables de societats i estimacions
 • Registre mercantil (llibres de comptes anuals, memòries, impost de societats, etc.)
 • Assistència i representació davant inspeccions
 • Declaracions de renda i patrimoni
 • Assessorament en tot tipus de gestions: Davant la Prefectura Provincial i el Servei Català de Trànsit, Indústria, Hisenda, Transport, etc. amb el consegüent estalvi de temps i la seguretat d’un bon equip de professionals
 • Recursos per a sancions: La FAC ha proporcionat l’orientació jurídica i els recursos adequats a les sancions que poden afectar l’empresa o qualsevol dels seus treballadors
 • Informació: Informació sobre terminis d’al·legacions, legislació de trànsit, retirades de permisos de conducció, embargament de comptes, normatives, homologacions, etc.
 • Recollida de carpetes i de resultats teòrics de Barcelona
 • Assessorament, confecció i tràmit de documents laborals: Nòmines, assegurances socials, contractes laborals i pròrrogues, cartes de pagament i resum de l’IRPF, afiliació d’empreses i treballadors per compte aliè i autònoms.
 • Tràmits d’incapacitat laboral de qualsevol règim i contingència.
 
 • Assistència i representació davant organismes oficials: Jutjats de lo Social, Inspecció de Treball, Departament de Treball, Secció de Conciliacions Individuals
 • Sol·licitud de subvencions i bonificacions laborals
 • Pensions i prestacions
 • Conveni col·lectiu en exclusiva d’assegurances de flotes, autos, casa, accidents, locals de l’autoescola i salut, perfectament adaptades a la nostra activitat professional i a preus molt competitius, amb la solvència de Zurich Financial Services.
 • Gestió integral empresarial.
 

GESTIO CURSOS REEDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ VIÀRIA DEL PXP A CATALUNYA

Des del desembre de 2014 la UTE FAC-CNAE és l’entitat que gestiona la coordinació dels cursos de reeducació i sensibilització viària del permís per punts a Catalunya.

A Catalunya existeixen 38 dentres del permís per punts i la tasca de coordinació i gestió amb el Servei Català de Trànsit la realitza la FAC.
Comparteix aquest contingut a la teva xarxa social preferida

Sobre la FAC

La Federació d'Autoescoles de Catalunya agrupa més del 90% de centres de formació viària de Catalunya, oferint múltiples serveis i avantatges als seus associats.

Contacte

+34 932 989 990

info@fab.cat

c/ Minería 62-64 Bajos
     08038 Barcelona