+34 932 989 990
info@fab.cat
Federació d'Autoescoles de Catalunya
Per una Mobilitat Segura i Sostenible
Delegació Territorial de Tarragona

Delegació Territorial de TarragonaASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'AUTOESCOLES DE TARRAGONA

L’Associació Provincial d’Autoescoles de Tarragona es va constituir l’any 1977 per tal de defensar els interessos i ser un vincle d'unió entre totes les autoescoles de la nostra demarcació; així com ser un puntal de suport dels associats que la composem, enfront de l’Administració i dels problemes que els pugui generar el seu propi funcionament. També s’encarrega d'informar de les diferents modificacions i normes legislatives que ens afecten, i d'altres serveis com poden ser presentació de carpetes i documentacions als organismes públics (Dirección General de Tráfico i Servei Català de Trànsit, assegurances, venda de material, descomptes de carburants, en l'adquisició de vehicles, i moltes altres ofertes especials per a col·lectius com el nostre, circulars informatives, etc. A més d’altres serveis indirectes per mitjà de la Confederación Nacional de Autoescolas.
L’Associació d'Autoescoles de Tarragona, té en l'actualitat vuitanta-cinc associats d’un total de noranta-setque, hi ha en total a la nostra demarcació.

 

JUNTA DIRECTIVA

  • President: Carles Oliver Solé
  • Vicepresident 1er: Carles Tarragó Gatell
  • Secretari: Mª Concepción Pasero González
  • Tresorer: Carles Tarragó Gatell
  • Vocal: Manel Medina Caparrós
  • Vocal: Joaquim Mateu Serrat
  • Vocal: Antoni Cantons Pérez
  • Vocal: Isabel Castell Sola
  • Vocal: Carlos Monteso Esmel
  • Vocal: Carlos Trujillo Quero

ADREÇA I HORARIS DE L'ASSOCIACIÓ

Associació d’Autoescoles de Tarragona
Avgda. d’Andorra, 5 - baixos 3a, 43002-Tarragona
Tel. 977-252653
E-mail: info@aaetgn.com

Comparteix aquest contingut a la teva xarxa social preferida

Sobre la FAC

La Federació d'Autoescoles de Catalunya agrupa més del 90% de centres de formació viària de Catalunya, oferint múltiples serveis i avantatges als seus associats.

Contacte

+34 932 989 990

info@fab.cat

c/ Minería 62-64 Bajos
     08038 Barcelona