+34 932 989 990
info@fab.cat
Federació d'Autoescoles de Catalunya
Per una Mobilitat Segura i Sostenible

La represa a les autoescoles i als centres de permís per punts

Les autoescoles i els centres de permís per punts són centres de seguretat . Mentre formen per a la mobilitat segura han de mantenir les condicions per a la prevenció de la COVID-19.


 

Què cal tenir en compte sempre?

S’han de garantir les mesures de neteja i desinfecció dels locals i de tots els recursos materials que s’utilitzen.

Quantes persones hi pot haver a l'aula?

S’ha de preveure disposar d’un espai de 2,5 m2  per persona.

Cal conservar una distància interpersonal de seguretat d’1,5 m  i a més tothom ha d’utilitzar la mascareta, ja que la dinàmica formativa fa que es puguin produir aproximacions esporàdiques.

Mai no es poden mantenir distàncies inferiors a un metre.

Quines condicions s'han de complir a les pràctiques?

Al vehicle de pràctiques, tothom (docents i alumnat) ha de portar mascareta.

S'ha de netejar, desinfectar i ventilar el vehicle de pràctiques abans i després de que l’utilitzi un alumne o alumna, tenint molt en compte els elements d'ús comú i els comandaments del vehicle.

Formació a distància o presencial?

A causa de la situació sanitària, quan sigui possible es recomana fer una part de la formació a distància. No obstant això, els cursos de sensibilització i reeducació viària només poden ser presencials.
 

Recordeu: distància, mans,  mascareta

  • Conserveu la distància interpersonal. És molt important!

  • Netegeu-vos les mans amb aigua i sabó i utilitzeu gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida. Les autoescoles i centres de punts han de posar aquests productes a disposició dels treballadors, del públic i de l’alumnat.

  • Feu servir la mascareta de manera correcta, tapant la boca i el nas.

Normativa reguladora

Reial decret llei 21/2020. de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID. BOE 163, de 10 de juny.

 

Decret 63/2020. de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. DOGC 8158, de 19 de juny.

 

Resolució SLT/1429/2020. de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. DOGC 8158, de 19 de juny.

Comparteix aquest contingut a la teva xarxa social preferida

Sobre la FAC

La Federació d'Autoescoles de Catalunya agrupa més del 90% de centres de formació viària de Catalunya, oferint múltiples serveis i avantatges als seus associats.

Contacte

+34 932 989 990

info@fab.cat

c/ Minería 62-64 Bajos
     08038 Barcelona