+34 932 989 990
info@fab.cat
Federació d'Autoescoles de Catalunya
Per una Mobilitat Segura i Sostenible

Tests del permís B en CATALÀ

Us posem en coneixement que el Servei Català de Trànsit (SCT) i la Secretaria de Política Lingüística reforcen el català en l’àmbit de la formació de les autoescoles.
 
Es posa a disposició un material digital en català que l’SCT ha elaborat en format de qüestionaris que ofereix una eina pràctica i actualitzada principalment per a alumnes que volen obtenir el permís de conduir. També es posa a disposició dels centres de formació perquè ho incorporin com una eina més d’aprenentatge.
 
En total s’han elaborat 75 qüestionaris de 30 preguntes tipus test en format web interactiu i de moment s’han publicat els primers 25 amb l’objectiu que els usuaris puguin autoavaluar-se en la preparació per a l’examen teòric de conduir. Les proves en llengua catalana que es proporcionen des de Trànsit s’han dissenyat en web responsiu i en aquest sentit el contingut s’adapta a les característiques de totes les pantalles i en permet la visualització a través de qualsevol dispositiu electrònic, des de l’ordinador fins al telèfon mòbil.
 
La dinàmica dels qüestionaris publicats permet consultar als usuaris el nombre de respostes encertades i les incorrectes amb una puntuació i també es visualitzen les solucions per tal que siguin una eina d’aprenentatge
 
Us facilitem aquí l’enllaç a on podreu fer ús d’aquest nou material.
Comparteix aquest contingut a la teva xarxa social preferida

Sobre la FAC

La Federació d'Autoescoles de Catalunya agrupa més del 90% de centres de formació viària de Catalunya, oferint múltiples serveis i avantatges als seus associats.

Contacte

+34 932 989 990

info@fab.cat

c/ Minería 62-64 Bajos
     08038 Barcelona