+34 932 989 990
info@fab.cat
Federació d'Autoescoles de Catalunya
Per una Mobilitat Segura i Sostenible

El 2023 registra un 4,4% més de conductors que fan els cursos de recuperació de punts o de permís

Aquest model català de formació viària es basa en la conscienciació viària i en el canvi d’actituds

El 2023 a Catalunya 20.802 conductors van fer els cursos de recuperació de punts i del permís de conduir, un 4,4% més que el 2022, quan hi van haver 19.886 alumnes. Concretament es van organitzar 552 cursos de recuperació de punts amb 7.134 alumnes, 799 de recuperació del permís amb 11.617 persones i 423 cursos de formació addicional amb 2.051 assistents, per als casos en què els participants van fer el curs però van suspendre l’examen de la DGT per a la recuperació, i aquesta formació suplementària de quatre hores els permet examinar-se de nou.

El Servei Català de Trànsit (SCT) organitza aquests cursos de sensibilització i reeducació viària per a la recuperació dels punts del permís de conduir des del 2006, que es plantegen com una eina transformadora per als conductors infractors que hi arriben. Aquest model català es basa en la conscienciació viària i en el canvi d’actituds i des de la seva implementació hi han participat prop de 250.000 alumnes. És un model d’èxit, creat per la Universitat Autònoma de Barcelona i que apliquen les autoescoles i els centres de formació amb la col·laboració de les associacions de víctimes de trànsit i el Col·legi de Psicologia. Recentment, per un canvi normatiu estatal, s’ha hagut de modificar el règim d’autoritzacions d’aquests cursos a les autoescoles, tot i que l’SCT treballa per mantenir el mateix format de cursos i de model formatiu de qualitat.

Estudi sobre l’eficàcia dels cursos de recuperació de punts i permís

Convé destacar que l’Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viàries (ERESv) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va analitzar l’eficàcia i la permanència d’aquesta en els participants d’aquests cursos en l’estudi Avaluació de l’eficàcia dels cursos de sensibilització i reeducació viària impartits a Catalunya l’any 2017.

En aquest estudi la població analitzada van ser conductors que havien participat durant el 2017 en els cursos de recuperació parcial de punts i també de recuperació del permís, i concretament l’anàlisi es va fer a partir de les sancions que els participants van rebre per infraccions comeses entre els anys 2015 i 2019 a Catalunya, principalment en vies interurbanes.  El nombre total de participants en els cursos durant l’any 2017 va ser de 14.022, els quals havien acumulat, abans de la formació (anys 2015 al 2017), un total de 36.546 sancions de trànsit.

Pel que fa a les dades sociodemogràfiques analitzades en l’estudi, es tractava majoritàriament d’homes (91,8%), i el percentatge de dones era reduït (8,2%). La mitjana d’edat va ser de 40,5 anys. El 88,1% dels participants tenien nacionalitat espanyola i l’estrangera només representava l’11,9%. El 68,8% residien a la demarcació de Barcelona, el 10,8% a la de Girona, el 7,4% a la de Lleida i l’11,4% a la de Tarragona. Per grups d’edat, l’eficàcia neta sobre els conductors dels cursos de reeducació i sensibilització del 2017 era superior entre els més joves.

La gran majoria de les infraccions comeses per les persones que van participar en els cursos eren de caràcter greu (70,4%). En segon lloc, se situaven les sancions molt greus (22,8%), i són molt escasses les de caràcter lleu (6,5%). Pel que fa a les causes que van donar lloc a sancions abans de participar en un curs es va visualitzar que la primera causa és l’excés de velocitat (45,7%).

Pel que fa als resultats, en l’estudi que es va dur a terme s’indicava que el 37,1% dels conductors participants en els cursos de sensibilització i reeducació viària durant l’any 2017, i que tenien sancions prèvies registrades a la base de dades del Servei Català de Trànsit, no van rebre cap sanció durant els dos anys posteriors a la formació.

Com a conclusions de l’estudi sobre l’efectivitat, es destaca que els cursos de recuperació de permís, tant per via administrativa com judicial, tenen un impacte més gran en els conductors infractors que els de recuperació de punts. També, que l’eficàcia dels cursos és molt alta en la reducció de les sancions relacionades amb alguns dels factors de risc més presents en els accidents de trànsit i en la seva gravetat, com la ingesta d’alcohol i estupefaents (-77,9%), la conducció temerària (-76,1%), la utilització del mòbil o dispositius electrònics mentre es condueix (-62%) i no fer ús del cinturó, casc i elements de seguretat (-67,7%).  Pel que fa a la velocitat, tot i que es mostra una menor reducció en les sancions posteriors al curs, de l’anàlisi de la reincidència s’observa una reducció significativa en la gravetat de les infraccions comeses, ja que les infraccions molt greus es redueixen en un 72,6%.

Comparteix aquest contingut a la teva xarxa social preferida

Sobre la FAC

La Federació d'Autoescoles de Catalunya agrupa més del 90% de centres de formació viària de Catalunya, oferint múltiples serveis i avantatges als seus associats.

Contacte

+34 932 989 990

info@fab.cat

c/ Minería 62-64 Bajos
     08038 Barcelona