+34 932 989 990
info@fab.cat
Federació d'Autoescoles de Catalunya
Per una Mobilitat Segura i Sostenible

Llum verda al Pla de seguretat viària 2021-2023

El Govern ha aprovat les línies estratègiques per aconseguir reduir en un 15% les víctimes mortals en accident de trànsit l’any 2023 respecte al 2021 i que s’han plasmat en el nou Pla de seguretat viària (PSV) 2021-2023.  Aquest document desenvolupa de manera concreta les accions del Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030 (PNMSS), un pla de caràcter transversal i de consens aprovat també enguany que s’ha fixat com a fita l’assoliment de la Visió Zero, és a dir, cap víctima mortal ni ferida greu amb seqüeles de per vida en l’horitzó 2050. Garantir la transició cap a una mobilitat sostenible, saludable, connectada i autònoma, així com la millora de la qualitat de l’aire són altres de les prioritats que recull aquest full de ruta de la seguretat viària a Catalunya per a la pròxima dècada.

Quins són els objectius específics del nou Pla?

El nou Pla de seguretat viària 2021-2023, que assumeix el doble compromís acordat en els àmbits europeu i mundial de reduir el nombre de víctimes mortals en un 50% entre el 2020 i el 2030, i el nombre de persones ferides greus en un 50% en el mateix període, planteja també uns objectius específics que posen el focus en l’atenció a les persones i, en concret, en la protecció dels usuaris vulnerables de la mobilitat. En xifres precises, el nou pla triennal recull els següents reptes de reducció de la sinistralitat per al 2023:


Com s’assoliran els principals reptes?

El nou pla desplega unes accions concretes alineades amb els eixos estratègics fixats en el seu document referent, el PNMMS. Les actuacions de futur que preveu impulsar el PSV 2021-2023 per assolir els objectius establerts es desenvolupen entorn d’aquests cinc àmbits principals: els col·lectius més fràgils de la mobilitat (vianants, ciclistes, motoristes i usuaris de vehicles de mobilitat personal), els ens locals, l’atenció a les víctimes de sinistres viaris, l’educació i la formació viària, la mobilitat denominada intel·ligent i la lluita contra les conductes inadequades associades als principals factors de risc de l’accidentalitat.

D’altra banda, en aquest pla s’incorporen per primer cop les accions del Pla ITS 2021-2023 (Intelligent Transport Systems: Sistemes Intel·ligents de Transport), tecnologies avançades que comencen a integrar-se en un model on el vehicle es comunica simultàniament amb la infraestructura i amb els altres vehicles que circulen al seu voltant.

Tot i  les millores en matèria de seguretat viària aconseguides en els darrers anys, encara queda camí per recórrer per consolidar un canvi social i cultural que condueixi a un escenari de mobilitat segura i sense efectes contaminants des d’un compromís de responsabilitat compartida. En aquest sentit, el Pla de seguretat viària 2021-2023 és fruit d’un treball col·laboratiu que integra les iniciatives, anàlisis i reflexions dels diferents departaments de la Generalitat, d’altres administracions públiques, així com de membres de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària que pertanyen a la societat civil.

infotrànsit
Comparteix aquest contingut a la teva xarxa social preferida

Sobre la FAC

La Federació d'Autoescoles de Catalunya agrupa més del 90% de centres de formació viària de Catalunya, oferint múltiples serveis i avantatges als seus associats.

Contacte

+34 932 989 990

info@fab.cat

c/ Minería 62-64 Bajos
     08038 Barcelona