+34 932 989 990
info@fab.cat
Federació d'Autoescoles de Catalunya
Per una Mobilitat Segura i Sostenible

Compareixença de la FAC - Federació d'Autoescoles de Catalunya al Congrés de Diputats - Comissió de Seguretat Viària

  • El passat 22 de juny la FAC-Federació d'Autoescoles de Catalunya va coparèixer al Congrés de Diputats  amb ocasió del programa de treball sobre l'estratègia espanyola de Seguretat Viària 2021-2030 per acord de la Comissió de Seguretat Viària.
 
  • El seu President , Raül Viladrich , va intervenir en el marc d'aquestes jornades en nom de la Federació d'Autoescoles de Catalunya.


Les autoescoles hem fet un llarg camí sovint poc reconegut per la societat i les administracions. Vam ser còmplices de la motorització i la millora social d'aquest país. Les autoescoles hem estat, som i serem una peça clau en la mobilitat segura, saludable i sostenible.


 
Les autoescoles sempre hem treballat en la formació viària  i això ens dona la perspectiva suficient  per suggerir aquest gran canvi en el sistema actual:
 
  • La formació obligatòria  en sensibilització per a preconductors. La vida és el principal valor a tenir en compte en la  mobilitat. Tenim el compromís amb la Unió Europea al 2050 de 0 víctimes mortals. Aquestes hores de conscienciació són un gran pas per canviar la manera de pensar dels preconductors,la manera de sentir la conducció considerant la conducció com una nova manera d'apreciar la vida. Hem de ser capaços de canviar    comportaments de risc en hàbits de conducció segura.Tenim  un programa anomenat  PRECON, i les AeQ.També podem inspirar-nos en el model austríac on tenen l'anomenada “segona fase”.
 
  • Els ADAS s'han d'integrar en la formació i la prova de conducció,   hem de ser el motor del canvi d'aquesta mobilitat:   eliminem el motor i posem-nos  les piles en aquest aspecte.  Hem d'exigir que els nostres vehicles siguin punters pel que fa a tecnologia.
 
  • La  formació contínua dels conductors, la renovació del  permís de conduir seria un  moment ideal per a aquesta sessió de  reciclatge.   La normativa viària és molt viva, molt canviant, i els avenços tecnològics també fan necessària aquesta formació.
 
  • En les proves d’obtenció del permís són necessàries millores,per exemple en els exàmens teòrics  caldria incloure la percepció del risc en l'examen i també caldria entregar un petit informe a l’aspirant  sobre les competències en què ha de millorar.  En l'examen pràctic  s’haurien d’ampliar rutes,situacions i escenaris,ja que en carreteres interurbanes,  en   carreteres de doble sentit de circulació,  és on hi ha més mortalitat. En definitiva, podríem trobar fórmules enginyoses per poder demostrar les capacitats dels aspirants.
 
  • VMP. Per afrontar aquesta nova mobilitat també cal saber com pacificar els nous mitjans de transport amb els existents, cal educar i formar els conductors existents i també als conductors d'aquesta nova mobilitat sostenible.
 
 
El nostre ha estat un camí llarg, i no sempre fàcil. La manca de personal administratiu i examinador a les 4 Prefectures provincials catalanes  ha estat un problema estructural de la DGT. S'estan  incorporant   examinadors fixes? Sí. Interins? Sí. Que ho celebrem? Sí.  Però no n'hi ha prou!!   Estem en un embús d'uns  80.000 alumnes a Catalunya, concretament 7313 a Tarragona, 8600 a Girona, 3884 a Lleida i uns  58.000 a Barcelona. I no són números, són persones.  Obtenir  el permís de conduir no és un luxe,és una necessitat social, una  millora laboral de la qual els hi estem privant.
 
La formacióno no pot  acabar amb l'obtenció  del permís de conduir,la formació contínua al llarg del cicle de vida  de la persona i la conscienciació dels preconductors s'ha de  considerar com la base d'aquest  canvi en el sistema de mobilitat.   
 
Finalment hem de dir que som “afortunats”. Hem pogut treballar des la Fase2. Hem comptat amb la complicitat de l'Administració catalana pel que fa a confinaments perimetrals (locals,autonòmics, en cap de setmana). El col·lectiu hem fet els deures, no hi ha hagut cap focus d'infecció en les autoescoles. Per tant, felicito el col·lectiu perquè hem treballat bé, hem desinfectat dels vehicles, hem ventilat, hem perdut temps entre classe i classe per desinfectar, ventilar - això a costa de les autoescoles.

Perquè no hem treballat tot el que hem volgut? Per DGT, per aquest problema estructural que té a Catalunya i que no hi ha una solució definitiva de moment. La Federació d'Autoescoles de Catalunya, ja a l'any 2005, en una assemblea general, ja es va proposar el traspàs de competències.

Ens agradaria avançar junts, però és que anem a velocitats diferents. Per supervivència, per incapacitat manifesta, traspassin les competències a la Generalitat de Catalunya i deixi'ns volar. Durant la meva exposició, els hi he parlat de la vida, però és que la vida de les autoescoles, en mans de la DGT, perilla, al menys aquí, a Catalunya.

 
  • Adjuntem enllaç per veure la intervenció aquí

 
Comparteix aquest contingut a la teva xarxa social preferida

Sobre la FAC

La Federació d'Autoescoles de Catalunya agrupa més del 90% de centres de formació viària de Catalunya, oferint múltiples serveis i avantatges als seus associats.

Contacte

+34 932 989 990

info@fab.cat

c/ Minería 62-64 Bajos
     08038 Barcelona